Velgørenhedprojekter af StreetX´s overskud

Natalia rejser verden rundt for at sprede sin erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i social arbejde. Hun har senest søsat et parkour velgørende program Inspire INsideOUT, hvor en række kirker, NGO’S og en stribe af verdens førende parkour atleter samarbejder om, at sprede retten til at lege blandt gadebørn i Filippinernes værste slumområder.

Free the heART

CHRISTIANIA Projektet som har fokus på at bringe liv, frihed og kreativitet tilbage til "Pusher-street". I samarbejde med Christiania-Kirken.

Kings Kids Internationel

En Parkour Camp afholdes hver efterårsferie i forbindelse med et Christen lejer for børn og unge KKI. I samarbejde med YWAM/UMO

donation03

Small home Big heart

Åbent hus og gæstefrihed for hele verden. På baggrund af 3 års missionær -og foredragsrejser, tiltrækker StreetX atleter og misionærer som ønsker at lære af og støtte vores indsats.

Community - Home - Inspire - Movement - Park

ÅBNING af Comunity-House C.H.I.M.P

FORMÅL er at skabe et tørt, varmt og trygt miljø for gæde-idræt, som tiltrækker og åbner døren op for alle slags målgrupper.

Målsætningen er at forbedre unges sociale udviklings-vilkår, ved at mobilisere dem i en mere selvbærende position og styrke deres samhørighed og fællesskabs-følelse. Fokus er på at give børn og unge succes oplevelser gennem fysisk aktiviteter som appellere til deres livsstil og synliggøre deres egne rasurser og livs muligheder, uanset deres livs verdens social-konstruktion.

Vores savnede Hal X, som var et ligende projekt og sted som C.H.I.M.P
Alle StreetX aktivister måtte flytte i augost 2016 fra Hal-X, som var midlertidigt bevilliget af Frederiksberg kommunen til det nye KUltur og BEvægelses hus- KU:BE

KU:BE er et fantastisk kulturhus, men er ikke et sted som kan rumme Gade-idræts vision hvor fællesskaber frit kan dyrkes og lokalerne frit kan benyttes til brug i “Street-ånden” desvære. 

Vi kigger efter et nyt location i tyk og tynd og håber på at dele vision med flere samarbejdspartner, ER det DIG? Kontakt os for at høre mere.

Motivere til sundere livsstil gennem gadeidræt.
Udruste deltagere med fysiske og sociale kompetencer.
Udsluse børn, unge og voksne i de sunde fællesskaber.

Natalia ønsker igen at etablere et sted med rummene og afstigmatiserende atmosfære. Den her gang skal stedet OGSÅ appellere til voksne og virksomheder. Målet er at ryste forskellige generationerne og sociale arenaer sammen omkring fysisk udfoldelse og fællesskabet.  Med leg, trænings hold, åbne sessions og events vil Street X få disse forskellige målgrupper til at komme ud af deres ”comfortZone” og styrke deres identitet, sociale- og kropslige kompetencer.

Vi ønsker at skabe et miljø som særligt kan rumme unge mellem 12-28 år der deler fælles livsstilsinteresser indenfor gadeidræt som Parkour, slackline, bouldering, street Dance og street workout.

Australia

Hvorfor gadeidræt?
I publikationen ”Unges sociale problemer” af ”Det Nationale Forskningscenter for Velfærd/SFI”, påpeger en tæt sammenhæng mellem unges integration i skole, familie og nærmiljø, og et godt fritidsliv.
SFI undersøgelser beskriver i forbindelse med unges trivselsproblemer, at børn og unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter er i risikozonen for dårlig integration i samfundet.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der deltager i organiseret fritidsaktiviteter, trives bedre end unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter.

På baggrund af denne sammenhæng mellem unges integration, fritidsliv og trivsel har virksomheden StreetX ved brug af gade-idræt parkour haft succes med at mindske unges risiko for ekskludering i flere kommuner, samt forbedre unges sociale udviklings-vilkår de sidste 5 år.

www.streetx.dk - 2000 Frederiksberg - Tlf: +45 40502421 info@streetx.dk - CVR nr: 34021880 - Konto nr: 2279 6886325787

For samarbejde eller spørgsmål kan nedenstående form udfyldes. Vi bestræber os på at vende tilbage i løbet af 24 timer.