VI BYGGER BROER

FORLØB ER EFFEKTIVT, MÅLRETTET OG INTENST

Mentor

Social mentorordning for unge: en helhedsorienteret indsats.  

Hjælp til borgere med at træffe gode beslutninger og holde kursen.
En StreetX mentor arbejder altid udfra en holistisk og anderkendende tilgang.

Mentorens rolle er at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og støtte vedkommende i etablering af et bæredygtigt netværk i forbindelse med skole, uddannelse og fritidsliv.
Samværet og støtte på flere niveauer er de vigtigste grundtrin for bedre velvære, især for udsatte unge med særlige behov.
Fokus på udvikling og adfærd. Familieforhold, skoleforhold, sundheds-forhold. Fritidsforhold og venskaber. Andre relevante forhold.

12 ugers kursus

Motivation til uddannelse eller arbejde for job-ledige med tilknytning til jobcenter.

Fysisk træning, mentorstøtte og social færdigheds-træning, for at tage hånd om det hele menneske og arbejde på tværs af forskellige områder.

Formåls beskrivelse – jobcenter
• Fastholdelse i et tilbud eller uddannelse
• Udsluse unge i trygge og sunde arenaer
• Styrke sammenhæng og relation mellem borgeren og det offentlige.
Formåls beskrivelse – borger
• At se egne udviklingsmuligheder
• Kortlægge ressourcer og barrierer ift. at fastholde uddannelse eller arbejde
• Indsigt i metoder til positive livsstils-ændringer.
• Skabe forandring gennem aktiviteter.

Mind in Motion

10 ugers Parkour og Mindfulness skoleforløb for ind- og udskoling.

Parkour og Mindfulness skaber sundhed og trivsel på danske folkeskoler, samt inspirerer til at bruge omgivelserne på en nyskabende måde.

Parkour  styrker selvkontrol, disciplin og autonom handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskabet med andre, hvor man er sin egen eneste konkurrent. 

Mindfulness og meditation hjælper børnene til at koncentrere sig og være opmærksomme i timerne. Formålet er at hjælpe børnene til at finde større ro, til at være omstillingsparate og til at blive mere kreative. Samtidig mindskes stress og frygt og man får gladere børn.

Dagsforløb

Særligt dagsforløb: 4-5 timers sjov og personlig oplevelse.

Tag med os når vi er ude at lave shows, workshops, videooptagelser til reklamefilm eller andre jobs, castings eller parkour gatherings. Her kan deltageren opleve parkour livsstilen ved at komme under vingen af en eller flere professionelle atleter.

Vi ønsker at vise deltagerene at de hører til et større globalt community, med synlige rollemodeller og udruste dem til en fremtid med passionen i fokus. Disse dage aftales i god tid på forhånd, så vi kan involvere og invitere jer når noget spændende dukker op i kalenderen. 

Privat lektion

Privat Parkour forløb 10 lektioners “klippekort” 1 til 1 undervisning à 1,5 time.

  • Målsætninger:
    at lære “basic” parkour færdigheder: walls, balance på rails, sving, forskellige flips, eller lange og høje hop, samt faldteknikker m.m.
  • Motivation:
    fx. at udarbejde en personlig video, opnå ekstra styrke eller smidighed eller at lære fra sig og undervise.
  • Mentaltræning: at yde sit maksimum, at tage beslutninger, at vurdere afstand og lære egne begrænsninger, at blive mere selvsikker og få mere selvværd, lære at finde “udfordringer selvstændigt” og tips til selv-motivation m.m.

Praktikforløb

Praktikforløb hos StreetX eller vores samarbejdspartnere.

Praktikforløbet sigter mod at opkvalificere den unges kompetencer.

Formål:
• At den unge bliver bedre rustet til at klare et job fremover.
• At motivere og støtte den unge til at blive en selvbærende borger
• At give den unge ejerskab over processen med personlig udvikling.

Praktikforløb er en helheds-orienteret indsats der ofte er et supplement til en social mentor/støttekontakt-ordning.

Du kan vælge at samarbejde med os omkring dit privat træningsforløb eller bruge os som en ekstern aktør, social mentor eller gæstelærer på din institution og lignende.

StreetX tilbyder mentor ordninger, 12 ugers kurser for ledige og 5-10 turs “klippekort” på privat træning over en længere periode, som bliver tilrettelagt efter behov.

Hos StreetX får borgeren sparring og vejledning til arbejde, fritid eller uddannelse udfra den overbevisning at ALLE har ressourcerne og svarene inde i sig selv.
Vi arbejder på at skabe afklaring for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i situationen. Sammen laver vi en god plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes og anerkendes, således at både selvværd og selvtillid opbygges i processen.

Forløb er super effektive, mere målrettede og oplevelsen har en intens forankring i deltagernes liv.

Et forløb adskiller sig fra fast holdundervisning og enkeltstående workshops og events. Alle vores forløb er tilrettelagt i samarbejde med dig som privatperson eller institution. StreetX planlægger og udfører indsatsen så deltagernes ønsker og behov bliver dækket, og så det passer til den enkeltes ståsted i livet.

Forløb – Fysisk Træning 
Gentagende undervisninger med evaluerings-samtaler, opfølgning og supervising øger deltagernes motivation og selvbevidsthed. Parkour handler i høj grad om at overkomme “sig selv” og udforske sit fulde potentielle både fysisk og mentalt. Derfor er et parkour-forløb et genialt værktøj til at bryde gamle vaner og danne nye mønstre og opnå et sundere “mind-set”.


• Leg, Træklatring, Dans, Acrobatik, Capoeira og Parkour.
• Kognitiv, fysisk og mental træning
• Coaching og vejledning
• Kost og ernæring

Forløb – Mental Træning 
StreetX’ mentorordning er en helheds-orienteret indsats rettet mod at sikre unge mennesker en ungdomsuddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. StreetX har sociale mentorer og trænings mentorer. Et erfarent og passioneret team af udvalgte rollemodeller med forskellige personlige og faglige baggrunde, som afspejles i den individuelle mentorordning.

• Positiv psykologi og motivation
• Økonomi- og færdighedstræning
• Udvikling af sociale kompetencer
• Mindfulness og meditation

Vores netværk af terapeuter, special-pædagoger og professionelle undervisere, gør det muligt at skræddersy en indsats tilpasset netop jeres ønsker, behov og målgruppe.

For generelle forespørgsler kan nedenstående form udfyldes. Vi bestræber os på at vende tilbage i løbet af 24 timer.