Fra Street X til Street Kids

Natasha rejser verden rundt for at sprede sin erfaringer indenfor brug af parkour som et værktøj til personlig udvikling, trivsel og i social arbejde. Hun har senest søsat et parkour velgørende program Inspire INsideOUT, hvor en række kirker, NGO’S og en stribe af verdens førende parkour atleter samarbejder om, at sprede retten til at lege blandt gadebørn i Filippinernes værste slumområder.

Gadebørn projektet

Inspire Filippines

StreetX har siden 2014 selvfinansieret velgørenhedsarbejde med gadebørn i Filippinerne. Vi ønsker nu at inkludere andre og samle ind, gennem events, private -og virksomheds-sponsorater, søge puljer samt få vores faste holdmedlemmer til at være ambassadør og give dem muligheden for at også at samle ind på sjove og kreative måder.

Beach Union

Union Events

Street Union 2018 på Frederiksberg og Beach Union 2019 på Karlslunde strand har skabt værdi for lokalsamfundets unge og den både globale og Dansk Gadeidræts community.

_B5_8873

Small home Big heart

Åbent hus for hele verden. Unge og familier som få den bedste gæstefrihed i forbindelse med enten Street x events eller udveksling.

Community - Home - Inspire - Movement - Park

ÅBNING af Comunity-House C.H.I.M.P

FORMÅL er at skabe et tørt, varmt og trygt miljø for gæde-idræt, som tiltrækker og åbner døren op for alle slags målgrupper.

Målsætningen er at forbedre unges sociale udviklings-vilkår, ved at mobilisere dem i en mere selvbærende position og styrke deres samhørighed og fællesskabs-følelse. Fokus er på at give børn og unge succes oplevelser gennem fysisk aktiviteter som appellere til deres livsstil og synliggøre deres egne rasurser og livs muligheder, uanset deres livs verdens social-konstruktion.

Vores savnede Hal X, som var et ligende projekt og sted som C.H.I.M.P
Alle StreetX aktivister måtte flytte i augost 2016 fra Hal-X, som var midlertidigt bevilliget af Frederiksberg kommunen til det nye KUltur og BEvægelses hus- KU:BE

KU:BE er et fantastisk kulturhus, men er ikke et sted som kan rumme Gade-idræts vision hvor fællesskaber frit kan dyrkes og lokalerne frit kan benyttes til brug i “Street-ånden” desvære. 

Vi kigger efter et nyt location i tyk og tynd og håber på at dele vision med flere samarbejdspartner, ER det DIG? Kontakt os for at høre mere.

Motivere til sundere livsstil gennem gadeidræt.
Udruste deltagere med fysiske og sociale kompetencer.
Udsluse børn, unge og voksne i de sunde fællesskaber.

Natasha ønsker igen at etablere et sted med rummene og afstigmatiserende atmosfære. Den her gang skal stedet OGSÅ appellere til voksne og virksomheder. Målet er at ryste forskellige generationerne og sociale arenaer sammen omkring fysisk udfoldelse og fællesskabet.  Med leg, trænings hold, åbne sessions og events vil Street X få disse forskellige målgrupper til at komme ud af deres ”comfortZone” og styrke deres identitet, sociale- og kropslige kompetencer.

Vi ønsker at skabe et miljø som særligt kan rumme unge mellem 12-28 år der deler fælles livsstilsinteresser indenfor gadeidræt som Parkour, slackline, bouldering, street Dance og street workout.

Hvorfor gadeidræt?
I publikationen ”Unges sociale problemer” af ”Det Nationale Forskningscenter for Velfærd/SFI”, påpeger en tæt sammenhæng mellem unges integration i skole, familie og nærmiljø, og et godt fritidsliv.
SFI undersøgelser beskriver i forbindelse med unges trivselsproblemer, at børn og unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter er i risikozonen for dårlig integration i samfundet.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der deltager i organiseret fritidsaktiviteter, trives bedre end unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter.

På baggrund af denne sammenhæng mellem unges integration, fritidsliv og trivsel har virksomheden StreetX ved brug af gade-idræt parkour haft succes med at mindske unges risiko for ekskludering i flere kommuner, samt forbedre unges sociale udviklings-vilkår de sidste 5 år.

www.streetx.dk - 2000 Frederiksberg - Tlf: +45 40502421 info@streetx.dk - CVR nr: 34021880 - Konto nr: 2279 6886325787

For samarbejde eller spørgsmål kan nedenstående form udfyldes. Vi bestræber os på at vende tilbage i løbet af 24 timer.