VI BYGGER BROER

VORES FORLØB ER EFFEKTIVT, MÅLRETTET OG INTENST

Mentor

Social mentorordning for unge: en helhedsorienteret indsats.  

Hjælper borgere med at træffe gode beslutninger i hvordan man holde kursen.
En StreetX mentor arbejder altid ud fra en holistisk og anerkendende tilgang.

Mentorens rolle er at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og støtte vedkommende i etablering af et bæredygtigt netværk i forbindelse med skole, uddannelse og fritidsliv.
Samværet og støtte på flere niveauer er det vigtigste grundtrin for et bedre velvære, især for udsatte unge med særlige behov.
Vi fokuserer også på udvikling og adfærd. Familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold, venskaber og andre relevante forhold.

12 ugers kursus

Motivation til uddannelse eller arbejde for job-ledige med tilknytning til jobcenter.

Dette kursus er fokuseret på, fysisk træning, mentorstøtte og social færdigheds-træning, for at tage hånd om hele mennesket og arbejde på tværs af forskellige områder.

Formåls beskrivelse – jobcenter
• Fastholdelse i et tilbud eller uddannelse
• Udsluse unge i trygge og sunde arenaer
• Styrke sammenhæng og relation mellem borgeren og det offentlige.
Formåls beskrivelse – borger
• At se egne udviklingsmuligheder
• Kortlægge ressourcer og barrierer ift. at fastholde uddannelse eller arbejde
• Indsigt i metoder til positive livsstils-ændringer.
• Skabe forandring gennem aktiviteter.

Mind in Motion

10 ugers Parkour og Mindfulness skoleforløb for ind- og udskoling.

Parkour og Mindfulness skaber sundhed og trivsel på danske folkeskoler, samt inspirerer til at bruge omgivelserne på en nyskabende måde.

Parkour  styrker selvkontrol, disciplin og den autonome handlekraft. Et mindset baseret på personlig udvikling i fællesskabet med andre, hvor man selv er den eneste konkurrent. 

Mindfulness og meditation hjælper børnene til at koncentrere sig og være opmærksomme i timerne. Formålet er at hjælpe børnene til at finde større ro, til at være omstillingsparate og til at udvikle evnen til at tænke kreativt. Samtidig mindskes stress og frygt, hvilket fører til gladere børn.

Dagsforløb

Særligt dagsforløb: 4-5 timers sjov og personlig oplevelse.

Tag med os når vi er ude at
lave shows, workshops, videooptagelser til reklamefilm,
castings eller parkour sammenkomster. Her kan deltagerne opleve parkour livsstilen,
ved at komme under vingen på en eller flere professionelle atleter.

Vi ønsker at vise deltagerne
at de hører til et større globalt fællesskab, med synlige rollemodeller, og
udruste dem til en fremtid med deres passion i fokus. Disse dage aftales på forhånd,
så vi kan involvere og invitere jer når vi har et spændende program planlagt.

Privat lektion

Privat Parkour forløb 10 lektioners “klippekort” 1 til 1 undervisning à 1,5 time.

  • Målsætninger:
    at lære “basic” parkour færdigheder: walls, balance på rails, sving, forskellige flips, eller lange og høje hop, samt faldteknikker m.m.
  • Motivation:
    fx. at udarbejde en personlig video, opnå ekstra styrke eller smidighed eller at lære fra sig og undervise.
  • Mentaltræning: at yde sit maksimum, at tage beslutninger, at vurdere afstand og lære egne begrænsninger, at blive mere selvsikker og få mere selvværd, lære at finde “udfordringer selvstændigt” og tips til selv-motivation m.m.

Praktikforløb

Praktikforløb hos StreetX eller vores samarbejdspartnere.

Praktikforløbet arbejder  i at opkvalificere den unges kompetencer.

Formål:
• At den unge bliver bedre rustet til at klare et job fremover.
• At motivere og støtte den unge til at blive en selvbærende borger
• At give den unge ejerskab over processen af personlig udvikling.

Praktikforløb er en helhedsorienteret indsats der ofte er et supplement til en social mentor/støttekontakt ordning.

Du kan vælge at samarbejde med os omkring dit privat træningsforløb eller bruge os som en ekstern aktør, social mentor eller gæstelærer på institution og lignende.

StreetX tilbyder mentorordninger, 12 ugers kurser for ledige og 5-10 turs “klippekort” på privat træning over en længere periode, som bliver tilrettelagt efter behov.

Hos StreetX får borgeren sparring og vejledning til arbejde, fritid eller uddannelse ud fra den overbevisning at ALLE har ressourcerne og svarene inde i sig selv.
Vi arbejder på at skabe afklaring for den enkelte, så det bliver lettere at se alternativer og muligheder i forskellige situationer. Sammen laver vi en plan, som vi følger op på løbende. Små skridt mod målet italesættes og anerkendes, således at både selvværd og selvtillid opbygges i processen.

Forløb er super effektive, mere målrettede og oplevelsen har en intens forankring i deltagernes liv.


Et forløb adskiller sig fra fast holdundervisning, enkeltstående workshops og events. Alle vores forløb er tilrettelagt i samarbejde med dig som privatperson eller institution. StreetX planlægger og udfører indsatsen så deltagernes ønsker og behov bliver dækket, og så det passer til den individuelles ståsted i livet.


Forløb – Fysisk Træning

Gentagende undervisning med evalueringssamtaler, opfølgning og supervising øger deltagernes motivation og selvbevidsthed. Parkour handler i høj grad om at overkomme “sig selv” og udforske sit fulde potentiale både fysisk og mentalt. Derfor er parkour-forløbet et genialt værktøj til at bryde gamle vaner, danne nye mønstre og opnå et sundere “mind-set”.


• Leg, Træklatring, Dans, Akrobatik, Capoeira og Parkour.
• Kognitiv, fysisk og mental træning
• Coaching og vejledning
• Kost og ernæring


Forløb – Mental Træning
StreetX’ mentorordning er en helhedsorienteret indsats rettet mod at sikre unge mennesker en ungdomsuddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. StreetZ har sociale mentorer og trænings mentorer. Et erfarent og passioneret team af udvalgte rollemodeller med forskellige personlige og faglige baggrunde, som afspejles i den individuelle mentorordning.
• Positiv psykologi og motivation
• Økonomi- og færdighedstræning
• Udvikling af sociale kompetencer
• Mindfulness og meditation

Vores store netværk gør det muligt at skræddersy en indsats tilpasset til netop jeres ønsker, behov og målgruppe.

For generelle forespørgsler kan nedenstående form udfyldes. Vi bestræber os på at vende tilbage i løbet af 24 timer.