AMAGER-PARKOUR
(2.Sam. 22:30) Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure...

Parkour/ børn

Pris 900 kr. per periode (sept-nov, jan-mar og apr-jun)
Søskenderabat: 150 kr. barn nr.2

Om undervisnings tilgang

StreetX beskæftiger sig med at udbyde og faciliteter parkour undervisning lokalt, landsdækkende og globalt. I samarbejde med Filipskolen vil alle hold på Amager have udgangspunkt i de kristne værdier, hvor der tydeliggøres sammenhæng mellem krop, sind og ånd.

Et særligt fokusområde i vores undervisning kalder vi ‘mentaltræning’.
Her får eleverne gennem lege, øvelser og refleksion styrket deres fællesskabsfølelse og udviklet deres kompetencer i det sociale sammenspil. Mentaltræning skaber et rum til den enkelte hvor eleverne bliver udfordret og opmuntret i at tænke kreativt og flytte deres egne grænser. 

Mentaltræning

Parkour handler om at se på udfordringerne med et løsningsorienteret tilgangen, for at komme fra punkt A til punkt B så effektivt som muligt. Derfor er det meget nemt at træne ”Jesus Mind-set” da Parkour er en legende fysisk praksis som tydeliggør sammenhængen mellem krop, sind og ånd.

Mentaltræning er med til at:
  • Give en følelse af succes og sammenhold.
  • Lære både at udfordre og respektere egne grænser.
  • Sætte pris på processen og glæden ved at blive udfordret.
  • Øge motivationen til en social og fysisk livsstil.
  • Opleve samhørigheden i et lokalt, nationalt og globalt fællesskab. 

Holdundervisnings - formål

På Amager børne-holdet har vi fokus på de grundlæggende parkour-færdigheder, og identitets dannelse. Vi gør meget ud af at dyrke værdier som gruppeforståelse, samhørighed og respekt. Undervisningen suppleres med freerunning og vi elsker at bruge Parkour parken på Amager Strand når vejret tillader det. Når vejret er skidt eller om vinteren er vi i skolens gymnastiksal og styrker færdighederne ved hjælp af gymnastiske redskaber

Bruge omgivelserne 
Når vejret tillader det er vi ude at udforske de lokale Parkour parker og natur legepladser ved Amager Strand parken. Om vinteren og når det regner benytter vi os af alle de muligheder gymnastik salen har, ved at bygge ninja og parkour bane med alle de fine redskaber og måtter. Her træner vi teknikker så deltagerne trygt kan undersøge og øge deres skills på en hensigtsmæssige måde. 
 
Da parkour IKKE er en konkurrence-sport, og er til for egen fordel, opmuntrer vi dem til IKKE at måle sig med andre.
 

Parkour holdundervisning - på Filipskolen

ORDET i FOKUS

(Rom. 5:3-4) Vi er stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdendehen fasthed, og fastheden håb.

Undervisning med kristne værdier, udruster næste generation med værktøjer til at udvikle sig selv personligt, overvinde sin frygt og opnå sit fulde potentiale.
Deltagerne vil blive  præsenteret for parkour som mere end fysiske skills, men som et sund fællesskab hvor de kan lege, træne og “falde” i trykke omgivelser.

Vores værdier

Det centrale i ”bevægelses-kunst” Parkour, er brug af kroppens bevægelses muligheder, som et værktøj til identitetsdannelsen og ressource udvikling.

Parkour træning tager deltagerne med på en opdagelsesrejse af personlige frygt-områder, begrænsninger og hæmninger, som lavpraktisk kan brydes med succes oplevelser. Dette udforskes i fællesskab og LEG, fremfor ”eliten” og ”konkurrence” mindsettet som mange andre sports aktiviteter stimulere.
Der lægges vægt på PROCESSEN fremfor målet og på SELVDISCIPLINEN fremfor sammenligningen med andre.

Tlf: +45 40502421 - info@streetx.dk CVR nr: 34021880 - Konto nr: 2279 6886325787

Udfyldt denne formular for tilmelding eller spørgsmål