Drømmen om at skabe sammenhæng mellem Passion og dybere formål

“CHIMP er et innovativ parkour legemiljø, der løfter lokal kultur- og bevægelses-samfund og inspirerer til humanistiske handlinger og eventyr globalt.”

Community - Home - Inspire - Movement - Park

ÅBNING af Comunity-House C.H.I.M.P

Motiverer til sundere livsstil gennem gadeidræt. Vi udruster deltagerne med fysiske og sociale kompetencer og udsluser børn, unge og voksne i de sunde fællesskaber.

Målsætningen er at forbedre unges sociale udviklings-vilkår, ved at mobilisere dem i en mere selvbærende position og styrke deres samhørighed og fællesskabsfølelse. Fokuset er på at give børn og unge succes oplevelser gennem fysisk aktiviteter som appellere til deres livsstil og synliggøre deres egne resurser og livsmuligheder, uanset deres livsverdens social-konstruktion.

Hvorfor gadeidræt?
I publikationen ”Unges sociale problemer” af ”Det Nationale Forskningscenter for Velfærd/SFI”, påpeges en tæt sammenhæng mellem unges integration i skole, familie og nærmiljø, og et godt fritidsliv.
SFI undersøgelser beskriver i forbindelse med unges trivselsproblemer, at børn og unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter er i risikozonen for dårlig integration i samfundet.

Flere undersøgelser viser, at børn og unge, der deltager i organiseret fritidsaktiviteter, trives bedre end unge uden tilknytning til fritidsaktiviteter.

På baggrund af denne sammenhæng har virksomheden StreetX, ved brug af gadeidræt og parkour, haft succes med at mindske unges risiko for ekskludering i flere kommuner, samt forbedre unges sociale udviklings-vilkår de sidste 5 år.

Vi ønsker at skabe et miljø som særligt kan rumme unge mellem 12-28 år, der deler fælles livsstilsinteresser indenfor gadeidræt som Parkour, slackline, bouldering, street Dance og street workout.
Ideen er at tilbyde disse “unge voksne” et sted hvor de kan have et fællesskab med hinanden, men vi ønsker også at se et sted som invitere mere ældre fokuserede aktiviteter og sociale arrangementer, så flere generationer kan få glæde af og visdom af hinanden. 

Et sted som både kan rumme en social cafe og arbejds rum med muligheden for bevægelse. 

Vi kigger efter en ny location og håber på at dele vores vision med flere samarbejdspartner, er det dig? Kontakt os for at høre mere.

C.H.I.M.P

  • Hvorfor skal kontorarbejde foregå i et isoleret rum
  • Hvorfor skal legepladsen blot appellere til institutioner og børn?
  • Hvorfor skal kunst og arkitektur kun være til beskuelse?
  • Hvorfor skal et sportsanlæg kun være for sportsatleter?
  • Hvorfor skal lokalhistorien kun være synlig på biblioteket?
  • Hvorfor skal turister overnatte steder hvor der ingen lokale borger eller aktiviteter?
  • Hvorfor skal en cafe udelukke fysisk aktivitet?

Natalia ønsker igen at etablere et sted med rummene og afstigmatiserende atmosfære. Den her gang skal stedet OGSÅ appellere til voksne og virksomheder.

Målet er at ryste forskellige generationerne og sociale arenaer sammen omkring fysisk udfoldelse og fællesskabet. Med leg, træningshold, åbne sessions og events vil Street X få disse forskellige målgrupper til at komme ud af deres ”comfort zone” og styrke deres identitet, sociale- og kropslige kompetencer.

 

www.streetx.dk - 2000 Frederiksberg - Tlf: +45 40502421 info@streetx.dk - CVR nr: 34021880 - Konto nr: 2279 6886325787

For samarbejde eller spørgsmål kan nedenstående form udfyldes. Vi bestræber os på at vende tilbage i løbet af 24 timer.